Χάρτες


Περίοδος Οσμάν, πρωτεύουσα Σογούτ.


περίοδος Ορχάν, μεταφορά πρωτεύουσας στην Προύσα.


Περίοδος Μουράτ A', μεταφορά Πρωτεύουσας στην Αδριανούπολη.